Прочети още...


Тук може да прочетеш още вдъхновяващи и духовни послания от прекрасни книги, които ще изпълнят сърцето ти с повече надежда, повече насърчение и ще укрепят вярата ти…

А може и да откриеш отговори на някои твои въпроси…

19-ти ПСАЛМ НА ДАВИД

Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.
Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание
Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;
Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите;
Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи. Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; В опазването им има голяма награда.

 Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още и от гордост предпази слугата Си: Да ме не завладее; тогава ще бъда непорочен, И ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.
(стихове 1,2 – 7-14)
ако вярваш

ЩО Е ИСТИНСКАТА МОЛИТВА? (от книгата „Общение с Бога“)

БИБЛЕЙСКИ БИСЕР:


„И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици“ (Лука 11:1).

ВЪПРОС:
Какво е истинската молитва? Не би ли било добре да определим, какво всъщност е ефективната молитва преди да започнем това духовно приключение?

ОТГОВОР:
Говорене на Бога като на приятел: „Молитвата е разкриване сърцето пред Бога като пред приятел. Необходимостта от нея не се корени в това да запознаем Бога със себе си, но да направи нас способни да Го приемем. Молитвата не свежда Бога до нас, но издига нас до Него“ („Пътят към Христа“, стр. 93).
Разговор с Бога: „Ако държим Господа винаги пред себе си, като даваме възможност на сърцата си да му благодарят и Го хвалят, ние ще имаме постоянна свежест в религиозния си живот. Молитвите ни ще приемат вид на разговор с Бога, тъй както бихме разговаряли с приятел. Той ще ни разкрива своите тайни лично. Често ще ни изпълва сладко и радостно чувство за Исусовото присъствие. Често сърцата ни ще горят в нас, когато Той се приближава да общува с нас, както правеше с Енох. Когато това е истинската опитност на християнина, в живота му се наблюдава простота, смирение, благост и дух на непретенциозност, които показват на всички, с които общува, че той е бил с Исус и се е учил от Него“ („Притчи Христови“, стр. 129,130).
…..
„Молитвата е диханието на душата. Тя е тайната на духовната сила. Никое друго благодатно средство не може да я замени и душевното здраве да се запази. Молитвата довежда сърцето в непосредствен контакт с Извора на живота и укрепява жилите и мускулите на религиозната опитност……….“

(прочети цялата статия ТУК)

 

Днес се моля за всеки, който се чувства безсилен за нещата, които не може да промени.

Всеки ден виждаме несправедливости, трагедии, и се чувстваме безпомощни.

Господи, напомняй ни, че нищо не е
невъзможно за Теб. Че Твоята светлина ще прогони мрака. Че Твоята
правда ще царува във вечността.

Ден след ден…

              *                     *                     *

           

Съживени сърца“

„Вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи (Пс.69:32).

Нека живеем със съживено сърце!

Ден след ден…

 

 

 

Тези статии са от блога Day By Day

ден след ден

Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Цитати от книгата "Нашият Баща се грижи" Е.Г.Уайт

Бог е близо до всеки, който Го призовава

„Господ е близо до всички, които Го призовават,до всички, които с истина Го призовават.“(Псалм.145:18).

…Бог се радва, когато държим лицата си обърнати към Слънцето на правдата. Когато сме в беда и потиснати от безпокойства, Той е близо и ни приканва да Му предадем всички свои грижи, защото ни обича.

Той идва при Своите деца, когато са в бедствие. Във време на опасност Той е тяхното убежище. В скръб им предлага радост и утеха. Ще отвърнем ли лицето си от Изкупителя, Извора на живата вода, за да си изградим сами пробити резервоари, неспособни да задържат вода? Когато идва опасност, ще търсим ли помощ от хора, които са слаби като самите нас, или ще прибегнем до Онзи, Който е мощен да спасява? Обятията Му са широко разтворени и Той изрича милостивата покана: „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!“...(намери и прочети цялата статия ТУК)

 *   *   *

Вярата в Христос означава вечен живот

„Който вярва в Сина, има вечен живот“ (Йоан 3:36).

„…Какво възвишено положение е да се идентифицираш с Този, Който е самото съвършенство, Който наистина е Величието на небето, а в същото време толкова много ни обича в нашето паднало състояние, че никой език не може го изрази! Заради нас Той съблече царската Си одежда, слезе от небесния трон и облече Своята Божественост със смирение. Стана един от нас, но без грях, за да бъде животът и характерът Му пример за подражание на всички! За да имаме скъпоценния дар на вечния живот…“(намери и прочети цялата статия ТУК)

„95 тезиса за оправдание чрез вяра“ ( автор: Морис Венден)

Кликни ТУК, за да отвориш цялата книга)

III. Вяра

Тезис 13
Най-добрата дефиниция на вярата е доверие. Доверието е упование в друга личност.

Може би сте чули историята за въжеиграча, който прекосил Ниагарския водопад по въже. След като излязъл на отсрещния бряг пред смаяната публика, попитал: „Колко от вас вярват, че мога още веднъж да мина по въже, но с ръчна количка, в която има човек?“
Хората аплодирали. Били сигурни, че може да го направи. След това задал въпроса: „Кой ще дойде да седне в количката?“
Настъпила тишина. На публиката просто било напомнено, че има огромна разлика между вяра и доверие! Едно е да вярваш, че количката ще мине успешно над бездната, друго е да й повериш живота си.
В Яков 2:19 се прави същото разграничение: „Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш; и бесовете вярват и треперят.“ За да притежавате спасителна вяра, имате нужда от нещо много повече от просто убеждение. Дори дяволите са убедени, но треперят. Те вярват, но не се уповават. Това е съдбоносната разлика.
Три думи описват отношенията на християнина към Бога: убеждение, вяра, упование. Думата убеждение в съвременното й значение често съдържа идеята за интелектуално съгласяване с нещо. Вярата понякога бива бъркана с позитивното мислене. Но думата упование вероятно най-точно описва библейското доверие в Бога. Където намерите в Свещеното писание думите убеждение или вяра, заменете ги с упование и ще откриете нови измерения на вече познати думи. Например „Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш“ (Йоан 16:31). „Уповавай се на Господа Исуса Христа и ще се спасиш“.
„Избрани вести“, кн. 1, с. 389: „Вярата включва не само убеждение, но и упование.“ „Възпитание“, с. 253: „Вярата е упование в Бога.“
Вярата означава зависимост от Бога. Вероятно най-близката до нея дума е себепредаване. Тя носи в себе си значението на предаване на живота под контрола на Бога.
Самонадеяните хора не обичат зависимостта. Струва им се ужасяващо да приемат Божието ръководство. Това може да бъде удар по човешката гордост и надменност… (кликни ТУК, за да прочетш цялата статия)

Някои от любимите ми духовни книги, които и ти може да четеш
онлайн: