Благодаря за котките

БЛАГОДАРЯ ЗА КОТКИТЕ (разказите на Флоранс)

Кой на кого се чуди Наистина се дразня от хората, които обичат да повтарят, че нищо не ги очудва. Толкова са … категорични! Е, и те сигурно трудно изтърпяват онези, очудващите се от почти всичко… Но навсякъде е претъпкано от удивителни неща!!! Веднага – пример: В Норвегия не доят овцете, за да не ги…стресират???! Или …

БЛАГОДАРЯ ЗА КОТКИТЕ (разказите на Флоранс) Read More »

Можеш ли наистина да обичаш...когато е трудно са се обича?

Можеш ли наистина да обичаш…когато е трудно да се обича?

Тази сутрин докато четях първото писмо на апостол Павел към църквата в Коринт, стигнах до глава 13. Чела съм я десетки пъти и всеки път се възхищавам на дълбокият смисъл, който Бог чрез апостол Павел е вложил. Христяните я наричаме „Главата на любовта“. Запитах се отново: Мога ли наистина да обичам…когато е трудно да се …

Можеш ли наистина да обичаш…когато е трудно да се обича? Read More »

Всичко, което поискате...

„ Всичко, което поискате…“ (разказите на Флоранс)

Всички гледаха към масата на семейството със „странното“ дете. В ресторанта беше тихо и звънкото гласче ясно се чуваше: „Защо да помоля сервитьора, ти сам каза, че той има много други поръчки на гладни хора тук и не може да се грижи само за мен…?“ Бащата се опитваше да говори тихо, но на момченцето не …

„ Всичко, което поискате…“ (разказите на Флоранс) Read More »

тогава ще се случи чудото

Тогава ще се случи чудото

„А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна. А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби. А Той …

Тогава ще се случи чудото Read More »

12 стъпки да извикаш за чудо

12 стъпки да извикаш за ЧУДО

„И, ето, двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! А народът ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! И така, Исус се спря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас? …

12 стъпки да извикаш за ЧУДО Read More »